İLETİŞİM : 0 (850) 441 40 12

Boyabat’ın Meşhuru Bazalt

Volkanik kaya oluşumlarından olan bazalt taşı gabro familyasındandır ve siyah renkleriyle bilinirler. Renk skalası açık griye kadar gidebilir. Trakilit ve hiyalomdan isimlerinin verildiği bazaltlar da vardır bunlar camsı özelliktedir. Trakilit bazalt siyah renktedir ve asitte erirhiyalomdan bazalt ise sarımsı renkte olup asitte erimezler.

Obsidyene benzer bir taştır. Bazaltın yoğunluğu 2,80-3 olarak bilinir. Silis miktarı % 50 civarlarındadır. Bazalt taşı bileşiminde az miktarda su ve olivin bulunur. Bu olivinler bazalt taşının içinde yeşil tanecikler olarak gözle görünür ve yoğunlukları farklılık gösterir. Bu olivinlarin yoğunluğu %50 lere kadar çıkabilir. Fazlaca yoğunluğa sahip olan bazalt taşının bu özelliği içinde bulundurduğu manyetitten ileri gelir ki manyetitin fazla olduğu taşlar manyetik etki gösterir. Düzgün ve altıgen sütun şeklindeki yapıları sayesinde mimaride kullanılır. Lav kütlesinin homojen yapısıyla alakalı olarak prizmalar düzgün olur.

Yani homojenliği çoksa prizma yüzeyi o derece düzgün olur. Sert ve dayanıklı yapıları sayesinde kaldırım, demiryolu, cephe kaplaması, tretuvarlar, köprü malzemesi gibi birçok yapıda kullanılmaktadır. Bolca bulunması, iklim şartlarından fazla etkilenmemesi, işlevsel olması ve yapılarda doğal taş kullanımı artmasıyla bazalt taşı kullanım alanları artış göstermektedir. Farklı oranlarda agrega olarak betona katılır.

Basalt olarak kullanılmaktadır kalkerin yerini almıştır. Cam, seramik ve yalıtım malzemelerinde kullanılmaktadır. Bazalt taşından elde edilen taş yünü izolasyon malzemesi olarak kullanılır. Deniz altılarda boru hattında, yollarda alt yapı dolgusu olarak, limanlarda deniz dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Bazalt taşının en iyileri Boyabat civarında Kurusaray’da bulunur. 50 metreye kadar çıkan yapıları vardır. Magmatik taşlar olması hasebiyle bir zamanlar yanardağ olan yerlerdir bulunduğu yerler. Ülkemizde Erciyes Dağı, Hasan Dağı, Nemrut Dağı, Süphan Dağı, Tendürek Dağı ve Ağrı Dağı civarlarında bulunur. Sıcak yerlerde yağmur ve sıcaklık etkisiyle aşınır ve kırmızı killi bir toprak türü olan laterit halini alır.

Netalan - Interactive Agency