İLETİŞİM : 0 (850) 441 40 12

Granit Hakkında Herşey

Granit iç püskürük bir taş türüdür. Kuvars mika ve feldspat mineralleri içerir. Taneli olması nedeniyle mineralleri gözümüzle kolayca görebiliriz. Çatlağı çok olan granit kolayca dağılır ve kum gibi olur, oluşan kuma arena denir.

Granit küp taş nerede kullanılır?

Granit taşı yeryüzünde çık sık rastlayabileceğimiz taş türlerinin nerdeyse başında gelir. Birçok yerde kullanıma uygun olan bu taş türü yollarda parke ve bordür taşı, yapılarda yapı taşı olarak da çok eskiden beri bol miktarda kullanılmaktadır. Aşınmaya, basınca, darbeye karşı dayanıklı, güzel renkli ve iyi cila kabul eder. Atmosfer tesirlerine ve ayrışmaya karşı direnci oldukça yüksektir. Günümüzde daha çok parke ve bordür taşı ve bazı büyük yapılarda kaplama taşı olarak kullanılmaktadır. Granit uzun zaman sonra başkalaşım sonucu ise granys adlı bir taşa dönüşür.

Oluşum teorileri:

Granite başlıca iki tane zıt görüş vardır. Bunlar;

Magmatik: Granitlerin, ana sıvının veya sıvı kristalin, kristalleşmesi sonucu oluştuğunu kabul eder.

Transformist: Granitlerin mağma olmaksızın meydana geldiğini ileri sürer. Granitlerin tortul kültelerin çoğunlukla katı halde metamorfizma sonucu ortaya çıktığı görüşündedir.

Granit taşı nerede oluşur?

Granit, sert, kristal yapılı minerallerden meydana gelen taneli görünüşe sahip magmatik kültesidir. Plüton içindeki taneler çoğunlukla gözle görülebilir büyüklüktedir. Esas olan mineralleri feldspatın ortoklas cinsi ile az miktarda plajioklas ve kuvarstır. Ayrıca mika, hornblend, piroksen ve ikinci gruba giren turmalin, apatit, zirkon, grena, manyetit gibi mineraller de bulunabilir ancak derinlik Granitlerin renkleri, genellikle açık olmakla birlikte, içindeki feldspatların ve diğer minerallerin cins ve miktarına göre gri, pembe, kırmızımsı olabilir.

Granit küp taş modelleri, yeryüzünde çok yaygın olarak bulunurlar. Çeşitli yer kabuğu modellerinde görünebilirler. Yeryüzünün temelini teşekkül ettirdiği kabul edilmektedir. Doğada dayk, silisbatolitler halinde bulunabilir.

Netalan - Interactive Agency